Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status Hanya untuk Pelanggan
Translation