Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status  Hanya untuk Pelanggan
Translation