Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

PERKAWINAN

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status  Hanya untuk Pelanggan
Konsolidasi Translation