Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

PEMASYARAKATAN

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status Hanya untuk Pelanggan