Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997

KETENAGANUKLIRAN

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status  Hanya untuk Pelanggan
Konsolidasi