Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

HAK ASASI MANUSIA

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status  Hanya untuk Pelanggan
Konsolidasi