Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status  Hanya untuk Pelanggan