Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status  Hanya untuk Pelanggan
Translation