Tag:

#ahli waris

Tags Terkait:
Berita

Syarat dan Ketentuan Hibah kepada Anggota Keluarga

Hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat ditarik kembali selama anak yang menerima hibahnya itu mas...

Klinik

Penerbitan Surat Keterangan Waris oleh Kelurahan, Apa Dasarnya?

Tugas, fungsi serta tanggung jawab kelurahan dan kecamatan telah diatur sedemikian rupa dalam peratu...

Berita

Pilihan Hukum Sengketa Pembagian Harta Waris Beda Agama

Dalam hal pewaris dan ahli waris berbeda agama sebaiknya membuat wasiat agar ketika nantinya pewaris...

Klinik

Hibah Orang Tua kepada Anak Menurut Islam

Hibah dalam Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepa...

Berita

Hak Ahli Waris dalam Hal Pekerja Meninggal Dunia

Suatu perjanjian kerja berakhir apabila pekerja meninggal dunia. Ahli warisnya berhak memperjuangkan...

Klinik

Berhakkah Anak Angkat Jadi Ahli Waris Ortu Kandungnya?

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung...

Klinik

Dapatkah Anak Klaim Asuransi Jiwa Jika Menolak Warisan?

Anak yang menolak warisan dari ayah sebagai pewaris, maka secara hukum ia tidak lagi menjadi ahli wa...

Klinik

Solusi Pembagian Harta Waris Suami-Istri Tanpa Keturunan

Semakin lama mengurus pembagian harta waris bisa timbul berbagai risiko hukum salah satunya potensi ...