Tag:

#permohonan

Tags Terkait:
Klinik

Prosedur Hukum Ganti Jenis Kelamin

Di Indonesia sebenarnya aturan mengenai prosedur penggantian jenis kelamin (transgender) tidak diatu...

Klinik

Bisakah Mencabut Permohonan Pembubaran PT?

Pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris dapat mencabut permohonan penetapan pembubaran Persero...

Klinik

Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan

Secara hukum, penggugat berhakmenarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan p...

Berita

Kronologis Perkembangan Pemikiran tentang Keharusan Terpidana Menghadiri Sidang Permohonan PK

Sejak 2010, sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan kehadiran pemohon dalam sidang permohon...

Klinik

Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata

Ada tiga jenis intervensi pihak ketiga dalam perkara perdata, yaitu: voeging; tusse...

Klinik

Prosedur Bila Polisi Tidak Menindaklanjuti Laporan Perkara

Pengertian praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tent...

Klinik

Langkah Ketika Salah Satu Ahli Waris Tidak Ikut Menggugat

Sebelum mengajukan gugatan, upaya yang harus Anda lakukan adalah mengajukan permohonan penetapan ahl...

Klinik

Apakah Kuasa Direksi Berhak Menandatangani Permohonan PKPU?

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”) telah menent...