Tag:

#hukum perkawinan

Tags Terkait:
Berita

Pacar Minta Uang dengan Mengancam Putus Hingga Akibatnya Perbuatan Tak Penuhi Unsur Delik Pidana

Langkah jika ayah tidak mau menikahkan anaknya hingga pembuktian pemberian kuasa secara lisan turut ...

Berita

Dari Harta Bersama Nikah Siri Hingga Kasus Pidana yang Bisa Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Kenali aturan mogok kerja dan penutupan perusahaan hingga dapatkah rekaman telpon jadi alat bukti el...

Klinik

Adakah Harta Bersama Nikah Siri dalam Hukum?

Makna “nikah siri” atau “kawin siri” dalam masyarakat memiliki banyak tafs...

Klinik

Adakah Harta Bersama Nikah Siri dalam Hukum?

Makna “nikah siri” atau “kawin siri” dalam masyarakat memiliki banyak tafs...

Berita

​​​​​​​Anak Angkat Jadi Ahli Waris Hingga Gugat Wanprestasi Atas Perjanjian yang Telah Berakhir

Berhakkah orang tua menyuruh anaknya cerai hingga apa saja aset koruptor yang bisa dirampas oleh neg...

Berita

Alasan Perceraian yang Dibolehkan oleh Undang-undang

Pasangan suami istri yang mengajukan perceraian tidak serta merta dapat dikabulkan langsung oleh pen...

Berita

Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah hingga Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Bisakah Yayasan dibubarkan jika menyelewengkan dana sumbangan hingga cara mengurus pengesahan anak l...

Berita

Dari Pendaftaran Merek ke DJKI Hingga HBT Promosi 6 Associate Baru

OJK terbitkan tiga peratruan baru, hakim perlu miliki perspektif gender dalam mamutus perkara percer...