Tag:

#nikah siri

Tags Terkait:
Berita

Hukum Nikah Ulang setelah Nikah Siri

Hukum nikah ulang setelah nikah siri dalam proses isbat nikah tidak diperlukan kecuali pernikahan si...

Klinik

Langkah dan Prosedur Permohonan Itsbat Nikah

Agar dapat memperoleh akta nikah sebagai satu-satunya bukti perkawinan yang sah, pasangan yang men...

Klinik

Apakah Pasangan Nikah Siri Bisa Punya KK?

Terkait kartu keluarga atau KK nikah siri, pada dasarnya, setiap perkawinan dicatat menurut peratura...

Klinik

Dapatkah Perjanjian Kawin dalam Nikah Siri Dinyatakan Sah?

Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, da...

Klinik

Apakah Istri Siri Bisa Menggugat Cerai Suaminya?

Perlu Anda pahami bahwa perkawinan siri yang tidak dicatatkan secara negara tidak mempunyai kekuatan...

Klinik

Adakah Surat Bukti Nikah Siri?

Berdasarkan KHI, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencat...

Berita

Nikah Siri Tanpa Sepengetahuan Keluarga Hingga Prosedur Pembentukan UU

10 asas hukum acara perdata yang wajib diketahui hingga aturan tentang pemain sepak bola asing di In...

Klinik

Hukum Nikah Siri Tanpa Sepengetahuan Keluarga

Nikah siri hukumnya sah secara agama asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Dengan demikian, menj...