Tag:

#ptn

Tags Terkait:
Klinik

Bolehkah Rektor PTN Rangkap Jabatan Menjadi Dewan Komisaris PT?

Menjawab pertanyaan Anda, sebenarnya tidak ada aturan secara spesifik yang mengatur mengenai hak dan...

Klinik

Jabatan Profesor Tidak Tetap, Adakah?

Profesor atau guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi pada Perguruan Tinggi yang mempunyai w...

Klinik

Kebebasan Akademik Mahasiswa Wajib Dilindungi Perguruan Tinggi

Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran...

Berita

Dekan FH PTN Se-Indonesia Rombak Profil Lulusan Hukum, Seperti Apa?

Tarik ulur antara tantangan revolusi industri 4.0, masyarakat 5.0 dan filosofi pendidikan.

Klinik

Benarkah Dosen Sekarang Diharuskan Bergelar S3?

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada dasarnya hanya mensyaratkan minimal...

Klinik

Sanksi “Membeli” Gelar Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri

Kami asumsikan, “membeli” yang Anda maksud ialah menyogok seseorang untuk mengeluarkan i...

Klinik

Apakah Senat Perguruan Tinggi Negeri Termasuk Pejabat TUN?

� Senat dapat saja dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (�TUN�) mengingat fungsi dan kew...

Klinik

Bolehkah Kampus Asing Beroperasi di Indonesia?

� Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara K...