Tag:

#sema

Tags Terkait:
Berita

MA Godok Pedoman Pemidanaan Perkara Narkotika

Sudah dibentuk pokja untuk merancang draf Perma. Ke depan diharapkan terbit produk legislasi yang me...

Berita

Developer Tak Bisa Dipailit/PKPU, SEMA 3/2023 Dinilai Halangi Hak Hukum Kreditur Cari Keadilan

Konsumen masih memiliki upaya hukum lain yakni berupa gugatan perdata untuk mendapatkan keadilan, na...

Berita

Sebut Pengembang Tak Bisa Dipailit/PKPU, SEMA 3/2023 Dinilai Tak Sejalan UU Kepailitan

SEMA 3/2023 dinilai tak sejalan dengan UU Kepailitan. Jika ingin memberikan pengecualian terhadap pe...

Klinik

Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum?

SEMA adalah singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung yang merupakan bentuk edaran pimpinan Mahka...

Berita

Masalah Bahasa dalam SEMA No.3 Tahun 2023

Rumusan SEMA dapat diikuti atau tidak diikuti. Fungsinya sebagai pedoman yang bukan peraturan bersif...

Berita

Anotasi Hubungan Industrial dalam SEMA No.3 Tahun 2023

Pedoman kompensasi atas berakhirnya PKWT bagi pekerja sudah tepat.

Berita

Sepanjang 2023 MA Terbitkan 3 PERMA dan SEMA

Seperti PERMA Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, hingga SEMA Tata Cara Panggilan Dan Pember...

Berita

STHI Jentera: SEMA Bukan Peraturan Perundang-undangan, Tidak Akuntabel

Surat Edaran adalah produk naskah dinas berisi pemberitahuan, penjelasan, atau petunjuk melaksanakan...