Tag:

#uud 1945

Tags Terkait:
Berita

Sejarah dan Aspek Ketatanegaraan Ibu Kota Negara

Pemindahan ibu kota bukan hal baru, Indonesia sebelumnya pernah melakukan itu. Di sisi lain perlu di...

Klinik

Bunyi dan Unsur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

Bunyi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat...

Klinik

Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK

Dalam perkembangannya ada tiga jenis Putusan MK, yakni putusan tidak dapat diterima, putusan dikabul...

Klinik

Adakah Hak Prerogatif Kepala Desa atau Kepala Daerah?

Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mut...

Klinik

Bunyi Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tentang Kewajiban Bela Negara

Pada dasarnya, bunyi Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dala...

Berita

Begini Mekanisme Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden

Usul pemberhentian presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR. Namun, perlu mengajukan permintaan t...

Klinik

Pasal 1 UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara

Pasal 1 UUD 1945 mengatur tentang bentuk dan kedaulatan negara Indonesia sebagai negara kesatuan yan...

Berita

4 UU Ini Paling Banyak Dimohonkan untuk Diuji MK Sepanjang 2023

Sebanyak 65 UU dimohonkan para pemohon untuk diuji MK sepanjang 2023.