Tag:

#akta

Tags Terkait:
Klinik

Ketentuan Balik Nama atas Tanah Harta Gono-Gini

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dan wajib dibagi sama rata antara sua...

Klinik

Arti Asas Praduga Sah Pada Akta Notaris

Akta notaris adalah produk dari pejabat publik. Oleh karenanya, penilaian terhadap akta notaris haru...

Klinik

Jenis-Jenis Akta yang Dibuat Notaris

Menjawab pertanyaan Anda, surat bukanlah akta. Pada dasarnya notaris memiliki kewenangan utama untuk...

Klinik

Cara Mengurus Perbaikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran atau yang dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut dengan kutipan akta ke...

Klinik

Minuta Akta Tak Ditandatangani Notaris, Ini Akibat Hukumnya

Notaris sebelum mengeluarkan salinan akta perlu menandatangani minuta akta bersama penghadap, saksi ...

Klinik

Hubungan Wasiat dengan Surat Wasiat

Wasiat adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang la...

Berita

Akta Notaris yang Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum

Dalam sebuah gugatan yang menyatakan akta notaris/PPAT tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsah...

Klinik

Terlambat Urus Akta Kelahiran? Begini Langkahnya

Setiap kelahiran wajib dilaporkan maksimal 60 hari sejak kelahiran. Jika kelahiran dilaporkan melamp...