Pembagian Harta Waris Jika Pewaris Tidak Menikah

Bacaan 6 Menit
Pembagian Harta Waris Jika Pewaris Tidak Menikah
Pertanyaan

Saya mempunyai paman yang belum lama meninggal dunia, paman saya belum menikah dan tidak mempunyai keturunan, kedua orang tuanya sudah tiada. Paman saya mempunyai 5 saudara kandung, 1 laki-laki dan 4 perempuan, bagaimana pembagian waris atas harta peninggalannya menurut hukum Islam? Sebagai catatan, semasa hidupnya paman saya tidak pernah akur dengan saudara laki-lakinya, mereka bermusuhan sejak kecil dan tidak pernah bertegur sapa sampai paman saya meninggal. Terima kasih.

Intisari Jawaban

Pewarisan terjadi apabila pewaris meninggal dunia, kemudian ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris dari pewaris. Adapun ahli waris berhak mendapatkan harta warisan dalam hukum Islam apabila mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan pewaris.

Dalam hal semua ahli waris ada, yang berhak dapat warisan hanya anak, ayah, ibu, duda/janda (suami atau istri pewaris). Namun jika pewaris tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan, siapa yang berhak memperoleh warisan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.